Plan_Management_Suatu_Cojocna_Crairat

GHIDUL DE FINANTARE PENTRU PROGRAMUL CASA VERDE

Cerere de finantare nerambursabila pentru programul Casa Verde 2011

Anexa 3 declaratie pe propria raspundere pentru Programul CASA VERDE

Cerere de tragere pentru Programul Casa Verde

Agentia Europeana de Mediu lanseaza o noua competitie de fotografie poveste - ImaginAIR

Eveniment

 

Anunt public

 

Cu ocazia Saptamanii  Mobilitatii Europene,  ARPM Cluj-Napoca  in parteneriat cu Institutia Prefectului Judetului Cluj  si Asociatia Ecotic a organizat in data de 21.09.2012  o conferinta la Sala Mare de Sedinte a Palatului Administrativ

Corpul de eco-agenti al ARPM Cluj-Napoca a constientizat publicul distribuind materiale informative cu un mesaj potrivit evenimentului.

Iar in data de 22.09.2012 a avut loc marsul biciclistilor actiune care a marcat mobilitatea urbana durabila.

Documente atasate

Saptamanii Mobilitatii Europene - poza 1

Saptamanii Mobilitatii Europene - poza 2

Saptamanii Mobilitatii Europene - poza 3

Saptamanii Mobilitatii Europene - poza 4


"Let's Do It, Romania!" - Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Cluj

 

 "Let's Do It, Romania!" - Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Cluj

Informatii despre zonele in care se va face curatenie: noi avem in acest sens o harta electronica cu ajutorul careia incercam sa mentinem situatia din teritoriu - in timp real. Aceasta va fi si instrumentul pentru alocarea mormanelor.

  • link harta "Let's Do It, Romania": http://app.letsdoitromania.ro
  • selectati din lista - judetul Cluj
    • bifati "2013" pentru vizualizarea mormanelor cartate doar in acest an
    • bifati "toti anii" pentru vizualizarea mormanelor cartate incepand cu anul 2010 si pana in prezent (inclusiv 2013)
  • in functie de numarul final mobilizati pentru ziua Z si in functie de cele comunicate din teritoriu in data de 20 septembrie 2013 putem sa va furnizam exact zonele pe care le avem in vedere.

Documente atasate

LDR_poster2-logos copy

LDR_poster3-logos copy

primary_1

1.mock-up_1

cover_1

Plan logistica Lets Do It Romania! 2013

Harta


Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est

Titlul proiectului: Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est

Solicitantul: Societatea Lepidopterologică Română

Partener: Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Cluj

Durata proiectului: 27 luni                                                      

Localizarea proiectului:

Situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est este situat în Regiunea 6 Nord-Vest şi este în întregime cuprins în judeţul Cluj. Situl se suprapune peste următoarele Unităţi Administrativ Teritoriale (UAT): Municipiul Cluj-Napoca (5%), Comuna Apahida (11%), Comuna Bonţida (12%), Comuna Borşa (75%), Comuna Chinteni (53%), Comuna Dăbâca (34%), Comuna Jucu (3%), Comuna Panticeu (3%), Comuna Vultureni (57%).

Obiectivele proiectului

Obiectivul 1. Îmbunătăţirea managementului sitului Dealurile Clujului Est prin realizarea planului de management;

Obiectivul 2. Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei privind protecţia biodiversităţii din cadrul sitului.”

 

 

Pentru mai multe informaţii accesaţi linkul de mai jos şi documentele aflate în ataşament.

http://www.lepidoptera.ro/pos_mediu_dce.htm

Documente atasate

Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est


PREZENTARE PROGRAM “CASA VERDE” PENTRU PERSOANE FIZICE

PREZENTARE PROGRAM  "CASA VERDE"  PENTRU  PERSOANE FIZICE

 

 

Acest program este finantat de Administraţia Fondului de Mediu  Bucureşti.

 

Dosarele se depun la sediul ARPM  Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr.99, birou nr.31, etajul 2, incepănd cu data de  1.06.2011

 

Dosarul trebuie sa cuprindă:

 

a) cerere de finanţare nerambursabilă, conform anexei 2 , completată prin tehnoredactare computerizată şi semnată de soliocitant, in original;

b) declaraţia pe propria  răspundere a solicitantului, conform anexei nr.3, completată şi semnată de către solicitant, in original;

c) copie de pe actul de identitate al solicitantului;

d) extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 zile sau extras de carte funciară pentru autentificare valabil la data depunerii cererii de finanţare, care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/in care se va realize proiectul, in original, pentru solicitanţii care deţin individual un imobil.

e) copia cărţii funciare şi extras de carte funciară individuală, pentru proprietăţi comune, pot fi maximum doua unităţi individuale trecute pe aceeasi carte funciară , care adunate trebuie să fie egale cu 1 intreg.

f)autorizatia de construire emisă solicitantului, în copie legalizată pentru imobilele aflate în construcţie, valabilă la data depunerii, inclusiv ordinul de începere a lucrărilor emis în conformitate cu Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

g)certificat  de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, in original, valabil la data depunerii  dosarului de finanţare, eliberat de catre organele competente de pe raza cărora işi are domiciliul solicitantul;

h) adeverintă privind existenţa contului bancar al solicitantului finantării, emisa de o banca comercială, sau extras de cont.

i) un plic pe care se va completa numele si adresa completă a solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire", precum si sesiunea de depunere.

 

IMPORTANT:

Formularele a) si b) precum si ghidul de finantare se descarcă de pe site-ul AFM de la adresa:

http://www.afm.ro/program_casa_verde-pf.php

ATENTIE!

-SOLICITANTUL SE VA PREZENTA PERSONAL PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI

-SUNT ELIGIBILE DOAR CHELTUIELILE EFECTUATE DUPA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE

 

 


PROGRAMUL CASA VERDE

PROGRAMUL CASA VERDE INCEPE CU 1 IUNIE 2011

 

 

URMARE DISPOZITIEI PRESEDINTELUI ADMINISTRATIEI FONDULUI PENTRU MEDIU 

NR. 350/19.05.2011, SE APROBA  DESCHIDEREA SESIUNII DE DEPUNERE A DOSARELOR DE FINANTARE PENTRU PERSOANE FIZICE IN CADRUL PROGRAMULUI PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE,  INCEPAND CU 1.06.2011

 

 

DOSARELE SE DEPUN LA SEDIUL ARPM CLUJ-NAPOCA, CALEA DOROBANTILOR NR.99 ETAJUL 2 CAMERA 31

 

PROGRAM PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR:

 

           LUNI: 09 - 16.00

           MARTI - JOI: 09.00 - 14.00    

          VINERI: 09.00 - 12.00                                                    

 

RESPONSABIL PROGRAM :

CONSILIER:  dr. IOANA CIOBAN