ℹ️♻️ Agenția pentru Protecția Mediului a susținut  o serie de activități de constientizare în unitățile de invățământ clujene, în cadrul Campaniei Naționale ❗️Curățăm România❗️, sub sloganul ❗️Vrem o țară fără deșeuri abandonate❗️.
▶️♻️ Campania este organizată la nivel național de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Agenția Națională pentru Protecția Mediului și alte instituții aflate în coordonare, iar la nivel local se desfăsoară în parteneriat cu Inspectoratului Școlar județean Cluj, Garda Națională de Mediu- Comisariatul Județean Cluj, Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj și Direcția Silvică Cluj.
▶️♻️ Prin aceste acțiuni ne propunem să le vorbim copiilor despre importanța gestionării deșeurilor, să îi obișnuim să adopte o atitudine proactivă în ceea ce privește deșeurile abandonate, dar și pentru colectarea selectivă a acestora.
▶️♻️ Ne dorim ca prin activitățile propuse să promovam valorile unei educații eficiente pentru mediu, care trebuie să schimbe mentalități și să susțină ideea de voluntariat de mediu.
 
RESURSE PHOTO

🌳 În data de 12 martie 2021 a debutat campania inițiată de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, ”Vinerea Verde! Stop, azi mașina stă pe loc!”🌳
 
Agenția pentru Protecția Mediului Cluj sprijină această inițiativă și speră ca pe viitor, tot mai mulți clujeni să aleagă mijloacele de transport alternative, astfel încât, să contribuim împreună la îmbunătățirea calității aerului în comunitatea noastră! 🏡 🚌🚶‍♂️🚶🚲
 

Programul de RELAȚII CU PUBLICUL se desfășoara, la sediul instituției, între orele: luni- joi: 9.00 si 14.00, vineri: 9.00 si 13.00

DEPUNEREA fizică a documentelor, respectiv RIDICAREA documentelor de către persoanele fizice și juridice se va face la sediul instituției, la BIROUL NR. 25, ET. 1.

Şedinţele C.A.T. se vor organiza doar online.

Pentru informații suplimentare, vă recomandăm să contactați serviciile de specialitate prin telefon0264/410722;

 • Pentru consultaţii privind procedurile de reglementare se va suna la nr. de telefon: 0264/410720;
 • Pentru consultatii privind gestiunea deșeurilor și biodiversitate se va suna nr. de telefon: 0264/410727;

Alte informaţii – pe site-ul A.P.M. Cluj – www.apmcj.anpm.ro 

* documentele pot fi depuse si pe adresa de e-mail: office@apmcj.anpm.ro


AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ informează toți titularii/deținătorii de autorizații de mediu/autorizații integrate de mediu, despre apariția Ordinului nr.1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României Partea nr. 495/11.06.2020.

Precizăm că pentru solicitarea de aplicare a vizei anuale se percepe un tarif în cuantum de 100 lei pentru autorizațiile de mediu și 300 lei pentru autorizațiile integrate de mediu.

Ordin 1150/27.05.2020_viza anuala AM

Procedura din 27 mai 20 aplicare viza

Cerere viza anuala Ord 1151/2020

Declaratie pe proprie raspundere Ord 1150/2020


În conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 38/ 2020, privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice,

Agenția pentru Protecția Mediulu Cluj, primește documente cu semnătură electronică, atât în format electronic, cât și letric.

 

******

!! Numărul de telefon 0264/433 208 al Dispeceratului permanent, inserat în actele de reglementare emise de APM Cluj, nu mai este valabil. Noul număr de telefon este 0766 868 594 !!

 

******

Ghid de informare și de prevenție a infectării cu noul coronavirus (COVID-19)


În cazul în care doriţi sa transmiteţi  o sesizare , memţionăm că aceasta va fi înregistrată cu respectarea prevederilor OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002. Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare şi se clasează.

Sediu : Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj - Napoca, Cod 400609

Web site: http://apmcj.anpm.ro

E-mail: office[@]apmcj.anpm.ro

 

SECRETARIAT:  Tel: 0264- 410.722, Fax: 0264-410.716

PROGRAM AUDIENTE:

Director Executiv APM CLUJ  –  Adina SOCACIU

LUNI- JOI: 12.00- 14.00

ANUNT IMPORTANT!!!!!

INCEPAND CU DATA DE 04 DECEMBRIE 2017, TOATE PLATILE SE VOR FACE IN CONTUL APM CLUJ: RO 78 TREZ 216 5032 XXX 007145  TREZORERIA CLUJ COD FISCAL 4288144, SAU PRIN MANDAT POSTAL, IN ACELASI CONT.

 

ALTE INFORMATII

Cod fiscal:  4288144

Cont de plată tarife: RO 78 TREZ 216 5032 XXX 007145 

Trezoreria: Cluj - Napoca

Beneficiar:  APM Cluj

TAXA FOND DE MEDIU

Beneficiar: Administratia Fondului pentru Mediu

Cod fiscal: 14715650

Trezoreria: Sector 6 Bucuresti

Cont: RO23 TREZ 70 62 01 18 5000 XXXX

Pagina WEB: www.afm.ro

 

 


ANUNȚ IMPORTANT!

În data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). Pentru a putea procesa solicitările dvs. trebuie să completați un acord de colectare a datelor cu caracter personal. (acord)


Pentru consultare site vechi APM , click aici

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj îndeplineşte atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului la nivel local privind elaborarea şi implementarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare locală, realizează planificările de mediu la nivel local, asigură asistenţă de specialitate în vederea elaborării, revizuirii şi gestionării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului la nivel local, precum şi atribuţii privind implementarea legislaţiei pentru protecţia mediului şi emiterea actelor de reglementare, conform legislaţiei specifice.

Context legal

Conform prevederilor HOTĂRÂRII nr. 1000 din 17 octombrie 2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia s-a desfiinţat ARPM Cluj - Napoca în data de 09 noiembrie 2012 şi s-a reînfiinţat Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj care a fost desfiinţată în noiembrie 2010 şi a fost preluată de ARPM Cluj Napoca.

Misiune

Misiunea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj este de promovare a dezvoltării durabile prin prisma unui mediu curat, prin asigurarea regenerării resurselor şi a bunăstării oamenilor.

Astfel APM Cluj , trebuie să garanteze păstrarea unui mediu sănătos prin remedierea efectelor schimbărilor climatice, să conserve eficient biodiversitatea, patrimoniul natural şi antropic, să protejeze resursele de apă şi calitatea apei potabile, să monitorizeze, să evalueze şi să anticipeze calitatea factorilor de mediu.

Având în vedere dreptul oricărei persoane de a se bucura de un mediu curat şi sănătos punem, de asemenea, un accent deosebit pe conştientizarea problemelor de mediu, pe promovarea schimbărilor de comportament care încurajează dezvoltarea durabilă şi promovează furnizarea de informaţii clare, accesibile, într-o manieră transparentă.

Vrem să asigurăm o calitate a mediului care să fie demnă de a fi lăsată moştenire generaţiilor viitoare.

Responsabilităţi

Responsabilităţile principale ale APM Cluj sunt:

 • autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului conform competenţelor stabilite prin lege şi coordonarea procesului la nivel local;
 • verificarea îndeplinirii cerinţelor legislaţiei de mediu în actele de reglementare şi luarea măsurilor legale în cazul constatării neconformităţilor;
 • validarea, prelucrarea şi sintetizarea datelor şi informaţiile de mediu la nivel local;
 • elaborarea şi implementarea planurilor regionale de acţiune pentru protecţia mediului;
 • elaborarea şi implementarea politicilor regionale pentru protecţia mediului;
 • participarea la elaborarea şi monitorizarea planului de dezvoltare locală;
 • administrarea ariilor naturale protejate care nu sunt în custodie;
 • colaborarea cu autorităţile şi instituţile publice, cu agenţii economici şi cu societatea civilă în scopul conştientizării, informării şi educării populaţiei în vederea asigurării protecţiei mediului, potrivit legislaţiei în vigoare;
 • monitorizarea stadiului îndeplinirii angajamentelor în domeniul protecţiei mediului asumate prin planurile de implementare negociate în procesul de aderarea la Uniunea Europeană;
 • elaborarea periodică a rapoartelor de sinteză privind starea factorilor de mediu;
 • evaluarea şi analizarea hărţilor strategice de zgomot şi planurilor de acţiune pentru reducerea nivelului de zgomot;
 • colaborarea la elaborarea şi monitorizarea planurilor locale de gestionare a deşeurilor;
 • monitorizarea activităţi de management a siturilor contaminate la nivel local;
 • participarea la programe şi proiecte internaţionale şi la parteneriate în proiecte de interes public;
 • susţinerea şi implicarea iniţiativelor societăţii civile în domeniul protecţiei mediului;
 • asigurarea accesului publicului la informaţiile de mediu, consultarea şi participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

Conducere

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj este condusă de un director executiv, numit prin decizie de preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.