Contact

În cazul în care doriţi sa transmiteţi  o sesizare , memţionăm că aceasta va fi înregistrată cu respectarea prevederilor OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002. Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare şi se clasează.

Sediu : Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj - Napoca, Cod 400609

Web site: apmcj.anpm.ro

E-mail: office@apmcj.anpm.ro

 

SECRETARIAT:  Tel: 0264- 410.722, Fax: 0264-410.716

PROGRAM AUDIENTE:

Director Executiv APM CLUJ  –  dr. ing. Grigore CRĂCIUN

Ziua de MIERCURI este dedicată audiențelor pentru proiectele derulate prin fonduri europene. Astfel, orice agent economic, primărie sau instituție de stat este așteptată în fiecare MIERCURI, între orele 09.00- 16.00, la sediul APM Cluj, din Calea Dorobanților, nr. 99, bl. 9b, pentru discuții aplicate privind actele de reglementare necesare derulării proiectelor.

LUNI- JOI: 12.00- 14.00

ANUNT IMPORTANT!!!!!

TOATE PLATILE SE VOR FACE IN CONTUL APM CLUJ: RO 78 TREZ 216 5032 XXX 007145  TREZORERIA CLUJ COD FISCAL 4288144, SAU PRIN MANDAT POSTAL, IN ACELASI CONT.

 

ALTE INFORMATII

Cod fiscal:  4288144

Cont de plată tarife: RO 78 TREZ 216 5032 XXX 007145 

Trezoreria: Cluj - Napoca

Beneficiar:  APM Cluj

TAXA FOND DE MEDIU

Beneficiar: Administratia Fondului pentru Mediu

Cod fiscal: 14715650

Trezoreria: Sector 6 Bucuresti

Cont: RO23 TREZ 70 62 01 18 5000 XXXX

Pagina WEB: www.afm.ro