Biroul de presa

Reprezentantul instituţiei în relaţia cu mass-media naţională şi locală este d-na consilier Adina- Maria MAIER- Compartimentul Relaţii Publice si Tehnologia Informatiei Date de contact: Tel....