Back

SNGN ROMGAZ-ANUNT ETAPA DE INCADRARE

ANUNŢ PUBLIC

ARPM Cluj-Napoca anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Foraj, probe de productie, cale de acces si amenajare careu la sonda nr.2 Vaida” propus a fi amplasat in intravilanul si extravilanul loc.Vaida Camaras, com.Caianu si in extravilanul loc.Ghirisu Roman, com.Mociu jud.Cluj, titular SNGN ROMGAZ SA, sucursala Tg-Mures.

1 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Cluj-Napoca, str.Dorobantilor nr.99, in zilele de luni intre orele 12,30-17,00, marti-joi intre orele 12,30-16,30 si miercuri-vineri intre orele 8,30-13,00 precum si la urmatoarea adresa de internet arpmcj.anpm.ro.

 

data afişării pe site: 4 octombrie 2011