ANUNŢ PUBLIC

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Cluj anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “extindere cladire statie de benzina,construire depozit, modificare pozitie rezervoare  ” propus a fi amplasat in loc.Cluj-Napoca, str.1 Decembrie 1918 fnr., jud.Cluj, titular SC.Viorel&Dan Auto Import-Export Service  SRL

1 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Cluj-Napoca, str.Dorobantilor nr.99, in zilele de luni intre orele 12,30-17,00, marti-joi intre orele 12,30-16,30 si miercuri-vineri intre orele 8,30-13,00 precum si la urmatoarea adresa de internet arpmcj.anpm.ro

.Data afişării pe site: 28 septembrie 2011