Back

SC.ENERGOINSTAL-ANUNT ETAPA DE INCADRARE

ANUNŢ PUBLIC

ARPM Cluj-Napoca anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Executare lucrari de reparatii hala existenta si reamenajare hala cu spatiu de productie, depozit materiale, birouri administrative, vestiare, anexe, imprejmuire, amenajari exterioare, parcare si firma luminoasa” propus a fi amplasat in loc.Cluj-Napoca, str.Cantonului fnr., jud.Cluj, titular SC.Energoinstal SRL

1 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Cluj-Napoca, str.Dorobantilor nr.99, in zilele de luni intre orele 12,30-17,00, marti-joi intre orele 12,30-16,30 si miercuri-vineri intre orele 8,30-13,00 precum si la urmatoarea adresa de internet arpmcj.anpm.ro

Data afişării pe site: 11 octombrie 2011