Back

SC ICOS GROUP SRL_anunt public_decizia etapei de incadrare fara EIM

ANUNT PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Construire imobil cu func?iune mixtă: spa?ii comerciale, birouri, locun?e, împrejmuire, amenajări exterioare, racorduri ?i bran?amente la utilită?i ?i opera?iuni notarialeamplasat înmunicipiul Cluj-Napoca, str. Imre Miko, f.n., beneficiar:  S.C. ICOS GROUP S.R.L.

  Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care îl fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, judeţul Cluj, în zilele de luni-vineri: 8.30-16.00; precum şi la următoarea adresă de internet: http://arpmcj.anpm.ro.

          Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare timp de 8 zile de la data apariţiei pe site.

Data 23.05.2012

Documente atasate

Decizie ICOS GROUP SRL