Back

SC Holcim (Romania) SA - Documentaţie pentru emiterea autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră

SC Holcim (Romania) SA

- Documentaţie pentru emiterea autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră

- Rezumat netehnic

- Formular solicitare

Documente atasate

DOCUMENTATIE revizuire 2011 completat

FORMULAR SOLICITARE revizuire 2011 completat

REZUMAT netehnic revizuire 2011