Back

SC BLU EXPRESS - ANUNT ETAPA DE INCADRARE

ANUNT PUBLIC

ARPM Cluj-Napoca anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “construire opt locuinte colective mici si bransamente utilitati” propus a fi amplasat in loc.Floresti, str.Abatorului fnr., jud.Cluj, titular SC.BLU EXPRESS SRL

1 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Cluj-Napoca, str.Dorobantilor nr.99, in zilele de luni intre orele 12,30-17,00, marti-joi intre orele 12,30-16,30 si miercuri-vineri intre orele 8,30-13,00 precum si la urmatoarea adresa de internet arpmcj.anpm.ro

Data afisarii pe site: 23.11.2011