Back

SC BIMET SRL Extindere Cariera Paraul Custurii Anunt 2 acord

ANUNŢ PUBLIC

A.R.P.M. Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul EXTINDERE CARIERA DE AMFIBOLIT PÂRÂUL CUSTURII”, propus a fi amplasat în Gilău, sat Someşul Rece f.n.., judeţul Cluj;Titular S.C. BIMET S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni între orele 12,30 - 17,00, marţi-joi între orele 12,30-16,30 şi miercuri-vineri între orele 8,30-13,00 precum şi la următoarea adresă de internet arpmcj.anpm.ro

Data afişării pe site: 21 octombrie 2011

strong>