Back

RA.A.P.P.S. Apahida

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, în cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Lucrari de desfiintare pentru urmatoarele constructii: Grajd salas comun, grajd porci de ingrasat , grajd taurine nr.3, remiza masini si tractoare, atelier lactate , maternitate scroafe si tineret, tabara de vara porcine, hala prelucrare produse din carne”, amplasat in localitatea Sannicoara, str Libertatii nr. 1, comuna Apahida, judeţul Cluj . titular R.A. Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat Cluj-Napoca

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj, în zilele de luni - joi între orele 8.30-16.30 şi vineri, între orele 8.30 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://arpmcj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 8 zile de la data publicarii .

Data afişării pe site: 24 octombrie 2011

strong>