Back

PUZ – introducere teren în intravilan - construire fabrică de procesare a deşeurilor lemnoase” în sat Sâncraiu, nr. Cad. 50212, judeţul Cluj în conformitate cu HG. 1076/2004, privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe, art. 12 (1)

ANUNŢ PUBLIC

AGENţIA REGIONALĂ PENTRU PROTECţIA MEDIULUI CLUJ-NAPOCA anunţă publicului interesat decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004 privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe PUZ – introducere teren în intravilan - construire fabrică de procesare a deşeurilor lemnoasejud. Cluj,nu necesită evaluare de mediu, deoarece planul se referă la o suprafaţă mică la nivel local, amplasamentul studiat nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară şi nu propune activităţi cu impact negativ asupra mediului. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu;

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris laAgenţia Regionala pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264 410722, fax 0264 412914, e-mail: reglementari@arpmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

Data afişării anunţului pe site: 7 septembrie 2011

ARPMdecizdeincadr.jpg