Back

Proiectul „Construire hală metalică, branşament electrica, împrejmuire şi amenajări”, propus a fi amplasat în comuna Câţcău, localitatea Cîţcău, f.n., judeţul Cluj

ANUNŢ PUBLIC

 

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Construire hală metalică, branşament electrica, împrejmuire şi amenajări”, propusa fi amplasat încomuna Câţcău, localitatea Cîţcău, f.n., judeţul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care îl fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, judeţul Cluj, în zilele de luni – vineri între orele 8:00-16:00 precum şi la următoarea adresă de internet: http://arpmcj.anpm.ro.

Publicul interest poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare timp de 8 zile de la data apariţiei pe site.

/files/My Folder/Decizii/ProiectdecizieSCTOMSAIMPORTEXPORTSRL.doc

Data afişării pe site: 29 martie 2012