Back

Privind deciza de emitere a acordului de mediu pentru “Fermă de creştere a găinilor ouătoare”, amplasat în localitatea Băseşti, nr. Cad. 50146, comuna Băseşti, jud. Maramureş, Titular SC Ramisa Impex SRL Cehu Silvaniei, str. Petofi Sandor nr. 89, jud. Salaj

ANUNT PUBLIC

„ARPM Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Fermă de creştere a găinilor ouătoare”, amplasat în localitatea Băseşti, nr. Cad. 50146, comuna Băseşti, jud. Maramureş,

Titular SC Ramisa Impex SRL Cehu Silvaniei, str. Petofi Sandor nr. 89, jud. Salaj

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul ARPM Cluj-Napoca din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722, fax  0264 412 914, e-mail office@arpmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, precum şi la adresa de internet http:arpmcj.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publiculuiinteresat se primesc la sediul ARPM Cluj-Napoca din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410722, fax  0264 412 914, e-mail office@arpmcj.anpm.ro, în termen de 5 zile de la data afişării prezentului anunţ.

Data afişării anunţului: 06.02.2012

Documente atasate

proiect acord Ferma de crestere gaini outoare-Ramisa Basesti