Back

Nota interna dezbatere publica amenajament Viseu

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napocaanunţă publicul interesat  asupra organizării şedinţei de dezbatere publică a alternativei finale a Amenajamentului silvic a Ocolului Silvic Vişeu: UP I Valea Vinului, UP II Bardău, UP III Făina, UP IV ştevioara, UP V Comanu, UP VI Miraj, UP VII Novicior, UP VIII Dreapta Novăţ, UP IX Stânga Novăţ, UP X Vişeu, judeţul Maramureş şi a Raportului de mediu elaborat pentru acesta,de către Direcţia Silvica Maramureş, Ocolul Silvic Vişeu, în calitate de titular, în data de 14.11.2011, ora 15, la sediul Ocolului Silvic Vişeu, sala de şedinţe, Vişeu de Sus, str.1 Mai, nr. 21, judeţul Maramureş, în vederea obţinerii avizului de mediuconform HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

Informaţiile privind alternativa finală a planului menţionat, inclusiv Raportul de mediu  pot fi consultate la sediul ARPM Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 99, Cluj-Napoca şi la sediul Ocolului Silvic Vişeu  de luni- vineri, între orele 9-14.

Comentariile publicului şi propunerile scrise se primesc zilnic la ARPM Cluj-Napoca,  tel. 0264-410722, fax 0264-412914, e-mail: office@arpmcj.anpm.ropână la data de 11.11.2011

Data afişării pe site: 30 septembrie 2011