Back

MUNICIPIUL TURDA-ANUNT ETAPA DE INCADRARE

ANUNŢ PUBLIC

ARPM Cluj-Napoca anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Schimbare de destinatie din grajd in adapost pentru animale comunitare, tarcuri exterioare, imprejmuire, amplasare firma luminoasa” propus a fi amplasat in loc.Turda, str.Bogata fnr., jud.Cluj, titular Municipiul Turda

1 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Cluj-Napoca, str.Dorobantilor nr.99, in zilele de luni intre orele 12,30-17,00, marti-joi intre orele 12,30-16,30 si miercuri-vineri intre orele 8,30-13,00 precum si la urmatoarea adresa de internet arpmcj.anpm.ro

Data afişării pe site: 11 octombrie 2011