Back

Indrumar definirea domeniului evaluarii pentru „ Modernizare depozite Petrom – Cluj (cladire birouri, containere electrice, cladire pompe si instalatie spuma incendiu, platforma pentru unitatea de recuperare a vaporilor si container control, sopron rampa incarcare autocisterne, sopron pentru pompele de incarcare a autocisternelor, sopron pentru pompele de descarcare din cistene CF, container pentru transformatoare, drumuri si spatii pentru parcare autocisterne, cale ferata, demolare structuri subterane, organizare de santier “ Cluj-Napoca, str Cantonului nr. 1; Titular SC OMV Petrom SA