Back

Dezbaterea publică a Raportului de mediu pentru obţinerea avizului de mediu pentru PUG oraşul Baia Sprie, jud. Maramureş

ANUNT PUBLIC

“Agenţia Regionala pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, anunţa publicul interesat asupra dezbaterii publice a a alternativei finale a PUG oraşul Baia Sprie, jud. Maramureş şi Raportul de Mediu elaborat pentru acesta, titular: Primăria oraşului Baia Sprie, jud. Maramureş, în data de 20.03.2012, ora 16, la Casa de Cultură a oraşului Baia Sprie, Piaţa Libertăţii, nr. 1, jud. Maramureş în vederea obţinerii avizului de mediu conform HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

Propunerile justificate ale publicului privind Raportul de mediu se pot transmite zilnic, până la data de 19.03.2012, la AgenţiaRegionala pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, fax 0264-412914, e-mail: office@arpmcj.anpm.ro”Data

afisarii pe site: 16.02.2012