Back

Derogare de la amenajamentul silvic UP I Ghiduri, II Poiana Horea, III Giurcuta, IV Ponor, V Bălceşti, jud. Cluj, titular: Direcţia Silvică Cluj-Napoca Ocolul Silvic Beliş

ANUNT PUBLIC

“Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat că: Derogare de la amenajamentul silvic UP I Ghiduri, II Poiana Horea, III Giurcuta, IV Ponor, V Bălceşti, jud. Cluj, titular: Direcţia Silvică Cluj-Napoca Ocolul Silvic Beliş nu necesită evaluare de mediu,deoarece extragerea materialului lemnos infestat este avizată favorabil de Administraţia Parcului Natural Apuseni şi este necesară pentru managementul durabil al ariei naturale protejate. Derogarea urmează a fi supusă procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris laAgenţia Regionalăpentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-412914, e-mail: office@arpmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.”

Data afisarii pe site: 14.12.2011