Back

Deciziile etapei de încadrare pentru “Înfiinţare reţea de alimentare cu apă în localitatea Răchiţele, comuna Mărgău, judeţul Cluj” şi “Înfiinţare reţea de canalizare în localitatea Răchiţele, comuna Mărgău, judeţul Cluj”, propus a fi amplasate în localitatea Răchiţele, comuna Mărgău, jud. Cluj. Titular: ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ MĂGURA.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare


 Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj – Napocaanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului pentru şi nici parcurgerea celorlalte etape ale evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv a celor de evaluare adecvată pentru proiectele Înfiinţare reţea de alimentare cu apă în localitatea Răchiţele, comuna Mărgău, judeţul Cluj” şi“Înfiinţare reţea de canalizare în localitatea Răchiţele, comuna Mărgău, judeţul Cluj”, propus a fi amplasate în localitatea Răchiţele, comuna Mărgău, jud. Cluj. Titular:ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ MĂGURA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99,  în zilele de luni-joi intre orele 8.30-16.30 şi vineri, între orele 8.30-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet www.arpmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, pănă la data de20.12.2011.  
 

       Data afişării anunţului pe site
         12.12.2011

Documente atasate

Proiect Decizie etapa de incadrare - apa

Proiect Decizie etapa de incadrare - canal