Back

Decizie proiect incadrare Ursus

ANUNŢ PUBLIC

ARPM Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Dezafectarea instalaţiilor şi demolarea clădirilor, Cluj-Napoca, Calea Mănăştur, nr. 2-6,  jud. Cluj”.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul ARPM Cluj-Napoca din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722, fax  0264 412 914, e-mail office@arpmncj.anpm.ro,în zilele de luni-vineri, între orele 9-1400, precum şi la adresa de internetwww.arpmncj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de ......... (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).

Data afişării pe site: 17 octombrie 2011

strong>