Back

Decizie încadrare USAMV

ANUNŢ PUBLIC

PUD – Institutul de Cercetări Horticole Avansate ale Transilvaniei şi sere experimentale”, Cluj-Napoca Calea Mănăştur, nr. 3-5, jud. Cluj, “AGENţIA REGIONALĂ PENTRU PROTECţIA MEDIULUI CLUJ-NAPOCA anunţă publicului interesat decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004 privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe PUD – Institutul de Cercetări Horticole Avansate ale Transilvaniei şi sere experimentale ”, Cluj-Napoca Calea Manăştur, nr. 3-5, jud. Cluj,  titular: titular: UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE SI MEDICINĂ VETERINĂRĂ CLUJ NAPOCA, nu necesită evaluare de mediu,deoarece se respectă funcţiunea zonei, amplasamentul studiat nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară şi nu propune activităţi cu impact semnificativ advers asupra mediului. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu;

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris laAgenţia Regionala pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264 410722, fax 0264 412914, e-mail: reglementari@arpmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

Data afişării pe site: 28 octombrie

strong>