Back

Decizie încadrare SC Feroterm SRL

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat că: PUZ schimbare de destinaţie în zonă de locuinţe şi funcţiuni mixte, loc. Mintiu Gherlii, fn, jud. Cluj, titular: SC Feroterm SRL, Gherlanu necesită evaluare de mediu,deoarece planul se referă la o suprafaţă mică de teren la nivel local, amplasamentul studiat nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară şi nu se identifică impact semnificativ advers asupra mediului. Planul urmează a fi  supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris laAgenţia Regionalăpentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-412914, e-mail: office@arpmcj.anpm.roîn zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

Data afişării pe site: 21 octombrie 2011