Back

Decizie incadrare cu EIM - titular: SC OMV PETROM SA

ANUNT PUBLIC

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de efectuare a evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru proiectul „ Modernizare depozite Petrom – Cluj ( cladire birouri, containere electrice, cladire pompe si instalatie spuma incendiu, platforma pentru unitatea de recuperare a vaporilor si container control, sopron rampa incarcare autocisterne, Sopron pentru pompele de incarcare a autocisternelor, sopron pentru pompele de descarcare din cistene CF, container pentru transformatoare, drumuri si spatii pentru parcare autocisterne, cale ferata. Cluj-Napoca, str Cantonului nr. 1”, propus a fi amplasat  in  Cluj-Napoca, str. Cantonului nr. 1, judetul Cluj, titular: SC OMV PETROM SA

       1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul  Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Cluj-Napoca, din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, judetul Cluj în zilele de luni-joi intre orele 8.30-16.30 si vineri, între orele 8.30-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://arpmcj.anpm.ro.

         Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 8 zile de la data afisarii prezentului anunt.

      2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul ARPM Cluj-Napoca, Cluj-Napoca,  Calea Dorobantilor nr. 99, judetul Cluj,  precum si la adresa de e-mail office@arpmcj.anpm.ro , in termen de 13 zile de la data afisarii prezentului anunt.

Data afisarii pe site: 12.01.2012

Documente atasate

SC OMV PETROM SA Proiect cu EIA