Back

Decizie etapa de incadrare SEA pentru Derogarea nr. 1081/08.06.2011 de la Amenajamentul silvic a Ocolului Silvic Sighet, UP I Huta, ua 40B, jud Maramureş (proprietar Sofineţ Ioan),

 

                               ANUNT PUBLIC

 

 

Decizie etapa de incadrare SEA pentru Derogarea nr. 1081/08.06.2011 de la Amenajamentul silvic a Ocolului Silvic Sighet, UP I Huta, ua 40B, jud Maramureş (proprietar Sofineţ Ioan),

titular: Direcţia Silvica Maramureş, Ocolul Silvic Sighet

               

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj Napocaanunţă publicul interesat Derogarea nr. 1081/08.06.2011 de la Amenajamentul silvic a Ocolului Silvic Sighet, UP I Huta, ua 40B, jud Maramureş (proprietar Sofineţ Ioan), nu necesită evaluare de mediudeoarece doborâturile şi rupturile de vânt, precum şi arborii atacaţi de ipidae pot reprezenta focare de infestare cu dăunători şi constitue o ameninţare pentru ecosistemul forestier. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris laAgenţia Regionalăpentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264 410722, fax: 0264 412914, e-mail: office@arpmcj.anpm.roîn zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.”