Back

DECIZIE emitere acord de mediu pentru proiectul Construire magazin LIDL

ANUNŢ PUBLIC

     A.R.P.M. Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “CENTRU COMERCIAL, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, ÎMPREJMUIRE, ACCESE, RECLAME ŞI FIRME LUMINOASE, OPERAŢIUNI NOTARIALE PENTRU DEZMEMBRARE TEREN PENTRU DRUM CONFORM P.U.Z. APROBAT”, propus a fi realizat în cmunicipiul Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 47A, judeţul Cluj.Titular S.C. LIDL IMOBILIARE ROMANIA MANAGEMENT S.C.S.

      Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni între orele 12,30 - 17,00, marţi-joi între orele 12,30-16,30 şi miercuri-vineri între orele 8,30-13,00 precum şi la următoarea adresă de internet arpmcj.anpm.ro.

strong>