Back

Decizie emitere acord CT Draganesti

ANUNŢ PUBLIC

ARPM Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Extindere centrala termică -cazane pentru valorificarea energetică a biomasei şi deşeurilor de ambalaje”, propus a fi amplasat la CT Sudrigiu-Drăgăneşti, jud. Bihor, titular SC TGIE SRL, Oradea.

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul ARPM Cluj-Napoca din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722, fax  0264 412 914, e-mail office@arpmcj.anpm.ro,în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, precum şi la adresa de internet http:arpmcj.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publiculuiinteresat se primesc la sediul ARPM Cluj-Napoca din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410722, fax  0264 412 914, e-mail office@arpmcj.anpm.ro, în termen de 8 zile de la data afişării prezentului anunţ.

Data afişării pe site: 28 septembrie 2011

strong>