Back

Decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Modernizare drum comunal DC 121 în comuna Beliş şi în comuna Mărgău, judeţul Cluj”, propus a fi amplasat în localităţile: Dealu Botii, Bălceşti, com. Beliş şi Răchiţele, com. Mărgău, nr. fn, zona conform planului de situaţie, intravilan/extravilan”, titular ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ MĂGURA

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
 

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediuluişi de a solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată, în  cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul „“Modernizare drum comunal DC 121 în comuna Beliş şi în comuna Mărgău, judeţul Cluj”, propus a fi amplasat în localităţile: Dealu Botii, Bălceşti, com. Beliş şi Răchiţele, com. Mărgău, nr. fn, zona conform planului de situaţie, intravilan/extravilan, jud. Cluj,titular:  ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ MĂGURA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – NapocaCalea Dorobanţilor nr. 99  în zilele de de luni, între orele 12:30-17.00, marţi, joi - între orele 12:30-16.30, miercuri, vineri - între orele 8.30-13.00., precum şi la următoarea adresă de internet http://arpmcj.anpm.ro/.

1..Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  20.12.2011.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul ARPM Cluj – Napoca precum şi la următoarea adresa de e-mail: office@arpmcj.anpm.ro, în termen de 13 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 25.12..2011.

       Data afişării anunţului pe site
         12.12.2011

Documente atasate

Decizia et incadr DC 121