Back

Decizia etapei de încadrare pentru “Realizarea lucrării AISE Cluj nr. 271/2010 – Modernizare LEA j.t. pe stâlpi de lemn în localitatea Frăsinet”, propus a fi amplasat în localitatea Frăsinet, f.n., com. Băişoara, jud. Cluj, titular: S.C. FISE ELECTRICA SERV S.A.

ANUNŢ PUBLIC

 Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj – Napocaanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului pentru şi nici parcurgerea celorlalte etape ale evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv a celor de evaluare adecvată pentru proiectul “Realizarea lucrării AISE Cluj nr. 271/2010 – Modernizare LEA j.t. pe stâlpi de lemn în localitatea Frăsinet”, propus a fi amplasat în localitatea Frăsinet, f.n., com. Băişoara, jud. Cluj,  titular: S.C. FISE ELECTRICA SERV S.A.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediulAgenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99,  în zilele de luni-joi intre orele 8.30-16.30 şi vineri, între orele 8.30-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet www.arpmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, pănă la data de 23.09.2011.  
 

Data publicării: 15.08.2011

strong>