Back

Decizia etapei de încadrare pentru “Instalare cablu fibră optică CL0107 Sâmbra Oilor - CL0065 Remeţi”, propus a fi amplasat în judeţele Satu Mare (intravilan/extravilan, com. Certeze, în localitatea Sâmbra Oilor) şi Maramureş (intravilan/extravilan, com. Remeţi, în localităţile: Remeţi, Piatra, Teceu Mic), titular: S.C. ORANGE ROMANIA S.R.L..

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare


 Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj – Napocaanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi nici parcurgerea celorlalte etape ale evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv a celor de evaluare adecvată pentru proiectul ““Instalare cablu fibră optică CL0107 Sâmbra Oilor - CL0065 Remeţi”, propus a fi amplasat în judeţele Satu Mare (intravilan/extravilan, com. Certeze, în localitatea Sâmbra Oilor) şi Maramureş (intravilan/extravilan, com. Remeţi, în localităţile: Remeţi, Piatra, Teceu Mic),  titular: S.C. ORANGE ROMANIA S.R.L..

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediulAgenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99,  în zilele de luni - vineri intre orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.arpmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, pănă la data de 03.04.2012.  
 

Data publicării: 26.04.2012

Documente atasate

Decizia et. incadr.-Proiect_Orange