Back

Decizia etapei de încadrare pentru “Creşterea atractivităţii turistice a zonei cu potenţial balnear lacurile sărate-Zona Durgău-Valea Sărată şi Salina Turda – Zona tampon turism balnear”, propus a fi amplasat în localitatea Turda, Aleea Durgăului, nr. 7, zona conform planului de situaţie jud. Cluj, titular: Municipiul Turda prin S.C. Turda Salina Durgău S.A.

Anunţ public

 Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj – Napocaanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului pentru şi nici parcurgerea celorlalte etape ale evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv a celor de evaluare adecvată pentru proiectul “Creşterea atractivităţii turistice a zonei cu potenţial balnear lacurile sărate-Zona Durgău-Valea Sărată şi Salina Turda – Zona tampon turism balnear”, propus a fi amplasat în localitatea Turda, Aleea Durgăului, nr. 7, zona conform planului de situaţie jud. Cluj,  titular: Municipiul Turda prin S.C. Turda Salina Durgău S.A..

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99,  în zilele de luni-joi intre orele 8.30-16.30 şi vineri, între orele 8.30-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet www.arpmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, pănă la data de 01.10.2011.  
 Data afişării pe site: 23.09.2011

strong>