ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire casă de vacanţă şi împrejmuire”, propus a fi amplasat în localitatea Cluj -Napoca, zona “La Surpătură”, str. Foişorului, fn, jud. Cluj. Titular: SC Gross & Gross SRL.

 Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, în ziua de luni -  între orele 12.30-17.00, în zilele de marţi, joi -  între orele 12.30-16.30 şi miercuri, vineri - între orele 8.30-13.00 şi la sediul S.C. Arhidom SRL, Cluj-Napoca, str. 13 Septembrie, nr. 2/1, în zilele de luni, - joi - între orele 08:30-16.30, vineri, între orele 8.30-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca şi la adresa de e-mail: office@arpmcj.anpm.ropână la data de 15.09.2011.

       Data afişării anunţului pe site
         07.09.2011