Back

Decizia etapei de încadrare pentru “Construire anexă exploataţie agricolă şi magazii lemn 2 buc, pivniţă, chioşc, foişor, casă portar 2 buc, cameră hidrofor, lac”, propus a fi amplasat în localitatea Fizeşul Gherlii, zona conform planului de situaţie, nr. f.n., comuna Fizeşul Gherlii, jud. Cluj. Titular Ersek Ştefan

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj – Napocaanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului pentru şi nici parcurgerea celorlalte etape ale evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv a celor de evaluare adecvată pentru proiectul “Construire anexă exploataţie agricolă şi magazii lemn 2 buc, pivniţă, chioşc, foişor, casă portar 2 buc, cameră hidrofor, lac”, propus a fi amplasat în localitatea Fizeşul Gherlii, zona conform planului de situaţie, nr. f.n., comuna Fizeşul Gherlii, jud. Cluj. Titular:Ersek Ştefan.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99,  în zilele de luni-joi intre orele 8.30-16.30 şi vineri, între orele 8.30-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet www.arpmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, pănă la data de12.11..2011.  

Data afuşării pe site: 4 noiembrie 2011

strong>