Back

Decizia etapei de încadrare (Proiect) pentru proiectul “D.T.A.C. Parc solar Moldoveneşti”, propus a fi amplasat în comuna Moldoveneşti, sat Moldoveneşti, f.n., jud. Cluj, titular: S.C. Finas Energy SRL

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj – Napocaanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “D.T.A.C. Parc solar  Moldoveneşti”, propus a fi amplasat în comuna Moldoveneşti, sat Moldoveneşti, f.n., jud. Cluj,  titular: S.C. Finas Energy SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99,  în zilele de luni-joi intre orele 8.30-16.30 şi vineri, între orele 8.30-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet www.arpmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, pănă la data de 20.10.2011.  
Data publicării anunţului: 12.10.2011

strong>