Back

Decizia etapei de încadrare (Proiect) pentru proiectul “D.T.A.C. Centrală electrică fotovoltaică - 6,8 MW”, propus a fi amplasat în localităţile Turda şi Câmpia Turzii, conf. Planului de situaţie, nr. fn, jud. Cluj, titular S.C. Ten Transilvania Energy S.R.L

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare


Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj – Napocaanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “D.T.A.C. Centrală electrică fotovoltaică - 6,8 MW”, propus a fi amplasat în localităţile Turda şi Câmpia Turzii, conf. Planului de situaţie, nr. fn, jud. Cluj, titular S.C. Ten Transilvania Energy S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99,  în zilele de luni-joi intre orele 8.30-16.30 şi vineri, între orele 8.30-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet www.arpmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, pănă la data de 21.01.2012.  
 

Data publicării anunţului: 13.01.2012

Documente atasate

Decizia et. incad.Ten