Back

Decizia etapei de încadrare (Proiect) pentru proiectul “Construire Parc pentru producerea de energie electrică fotovoltaică”, propus a fi amplasat în Iclod, conf. Planului de situaţie, nr. fn, com. Iclod jud. Cluj, titular S.C. Energy Eco Sun S.R.L.

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj – Napocaanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire Parc pentru producerea de energie electrică fotovoltaică”, propus a fi amplasat în Iclod, conf. Planului de situaţie, nr. fn, com. Iclodjud. Cluj, titular S.C. Energy Eco Sun S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj – Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99,  în zilele de luni-joi intre orele 8.30-16.30 şi vineri, între orele 8.30-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet www.arpmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, pănă la data de 28.09.2011.  
 

Data publicării anunţului: 20.09.2011

Deciziaet.incad.E.doc