Back

Contact

 

CONTACT

În cazul în care doriţi sa transmiteţi  o sesizare , memţionăm că aceasta va fi înregistrată cu respectarea prevederilor OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002. Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare şi se clasează.

Sediu : Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj - Napoca, Cod 400609

Web site: http://apmcj.anpm.ro

E-mail: office@apmcj.anpm.ro

 

SECRETARIAT: Tel: 0264- 410.722, Fax: 0264-410.716

 

PROGRAM AUDIENTE:
p. Director Executiv APM CLUJ  –  dr. ing. Liana MUREȘAN

MIERCURI: 12.00- 14.00

 

RELATII CU PUBLICUL 

Serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii (informaţii despre acte de reglementare): Tel: 0264 - 410.720

 

PROGRAM  RELATII CU PUBLICUL- Serviciul A.A.A (Cam. 25, Etj. I )

 

DEPUNERE DOCUMENTATII:

LUNI- JOI: 09.00- 14.00

VINERI: 09.00- 12.00

ELIBERARE CLASARI:

LUNI- JOI: 09.00- 14.00

VINERI: 09.00- 12.00

 

PROGRAM  RELATII CU PUBLICUL- Serviciul C.F.M

LUNI- JOI: 09.00- 14.00

VINERI: 09.00- 12.00

 

PROGRAM  RELATII CU PUBLICUL- "CASA VERDE"

LUNI: 10.00- 14.00

JOI: 10.00- 14.00

 

ANUNT IMPORTANT!!!!!

LA DOMENIUL DESPRE NOI/ STIRI SUNT INSERATE POSTURILE VACANTE ALE APM CLUJ 2018 (POT FI OCUPATE PRIN TRANSFER)

 

ANUNT IMPORTANT!!!!!

INCEPAND CU DATA DE 04 DECEMBRIE 2017, TOATE PLATILE SE VOR FACE IN CONTUL APM CLUJ: RO 78 TREZ 216 5032 XXX 007145  TREZORERIA CLUJ COD FISCAL 4288144, SAU PRIN MANDAT POSTAL, IN ACELASI CONT.

 

ALTE INFORMATII

Cod fiscal:  4288144

Cont de plată tarife: RO 78 TREZ 216 5032 XXX 007145 

Trezoreria: Cluj - Napoca

Beneficiar:  APM Cluj

 

TAXA FOND DE MEDIU

Beneficiar: Administratia Fondului pentru Mediu

Cod fiscal: 14715650

Trezoreria: Sector 6 Bucuresti

Cont: RO23 TREZ 70 62 01 18 5000 XXXX

Pagina WEB: www.afm.ro