Back

Contact

CONTACT

În cazul în care doriţi sa transmiteţi  o sesizare , memţionăm că aceasta va fi înregistrată cu respectarea prevederilor OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002. Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare şi se clasează.

Sediu : Calea Dorobanţilor, nr.99, Cluj - Napoca, Cod 400609

Web site: http://apmcj.anpm.ro

E-mail: office@apmcj.anpm.ro

 

Telefoane Secretariat:  0264-410.722;

Fax  Secretariat :  0264-410.716

 

TELEFON RELATII CU PUBLICUL în Serviciul Reglementări ( informaţii despre acte de reglementare): 0264 - 410.720

Program de lucru cu publicul în Serviciul Reglementări( Cam. 21, Etj. I )

Luni - Joi : 9:00 - 14:00

Vineri - 9:00 - 12:00

 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:

 

Luni - Joi : 9:00 - 14:00

Vineri - 9:00 - 12:00

 

Director Executiv APM CLUJ  –  GRIGORE CRACIUN

Program de Audiente:

Miercuri: 12:00 - 14:00

 

Cod fiscal:                  4288144

Cont de plată tarife: RO 78 TREZ 216 5032 XXX 007145 

 

Trezoreria:                  Cluj - Napoca

Beneficiar:                  APM Cluj

 

 

TAXA FOND DE MEDIU

Beneficiar:                  Administratia Fondului pentru Mediu

Cod fiscal:                  14715650

Trezoreria:                  Sector 6 Bucuresti

Cont:                             RO23 TREZ 70 62 01 18 5000 XXXX

Alte informatii

Pagina WEB:              www.afm.ro

 

 

 

Program de funcţionare al APM Cluj :     

 

Luni- Joi:   8:00 - 16:30  

Vineri:     8:00   -   14:00


Program de lucru cu publicul ( Cam. 18, Etj. I ):

,,Programul Casa Verde "

 

Luni  - Joi : 9:00 - 14.00

Vineri :  9:00   -   12:00