Back

ARPM deciz incadr SC BARGO

ANUNT PUBLIC

 „PUD construire 3 imobile rezidenţiale  D+P+2E+Eth, împrejmuire, amenajări, racorduri”, Cluj-Napoca, str. Anatole France, nr.18judeţul Cluj“AGENţIA REGIONALĂ PENTRU PROTECţIA MEDIULUI CLUJ-NAPOCA anunţă publicului interesat decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004 privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe PUD construire 3 imobile rezidenţiale  D+P+2E+Eth, împrejmuire, amenajări, racorduri”, Cluj-Napoca, str. Anatole France, nr.18judeţul Cluj  titular: SC BARGO IMPEX SRL, nu necesită evaluare de mediu, deoarece, amplasamentul studiat nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională, comunitară sau internaţională şi nu se identifică impact semnificativ advers asupra mediului ca urmare a implementării acestuia. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu;

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris laAgenţia Regionala pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264 410722, fax 0264 412914, e-mail: reglementari@arpmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la dataapariţiei anunţului.” 

Data afisarii pe site: 19.01.2012

Documente atasate

ARPM deciz incadr SC BARGO