Back

Anunţul privind deciziei etapei de încadrare pentru proiectul: Lucrări suplimentare pentru atingerea VLE la indicatorul SO2 stabilită în AIM nr 124/03.05.2011”, propus a fi amplasat în incinta SC Romplumb SA, strada Gutinului, nr.9, jud. Maramureş, titular: SC Romplumb SA Baia Mare

Anunţul privind deciziei etapei de încadrare pentru proiectul: Lucrări suplimentare pentru atingerea VLE la indicatorul SO2 stabilită în AIM nr 124/03.05.2011”, propus a fi amplasat în incinta SC Romplumb SA, strada Gutinului, nr.9, jud. Maramureş, titular: SC  Romplumb SA Baia Mare


„ARPM Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, ca urmare aevaluării efectuate de către SC CEPRONEF SA Maia Mare şi a garantării de către evaluator că în urma realizării modificărilor instalaţie de desulfurare emisiile la coşul de 120 m pentru indicatorul SO2 vor fi de max. 200 mg/Nmc,  în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: Lucrări suplimentare pentru atingerea VLE la indicatorul SO2 stabilită în AIM nr 124/03.05.2011,  propus a fi amplasat în incinta SC Romplumb SA, strada Gutinului, nr.9, jud. Maramureş, titular: SC  Romplumb SA Baia Mare. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul ARPM Cluj-Napoca din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722, fax  0264 412 914, e-mail office@arpmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9-1400, precum şi la adresa de internet http://arpmcj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 24.11.2011 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului)”.

 

 

                                                                                         Data afişării anunţului

                                                                                             16.11.2011

Documente atasate

Decizie de incadrare ,,ROMPLUMB"