Back

Anunţul privind deciziei etapei de încadrare pentru proiectul: Extinderea halei de stocare temporară subproduse de origine animală nedestinate consumului uman categoria 3, titular: SC Protan SA –Sucursala Dej, strada Uriului, nr.7

ANUNŢ PUBLIC

 

ARPM Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:Extinderea halei de stocare temporarăsubproduse de origine animalănedestinate consumului uman categoria 3, propus a fi amplasat în incinta SC Protan SA –Sucursala Dej, strada Uriului, nr.7, titular: SC  Protan SA –Sucursala Dej. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul ARPM Cluj-Napoca din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722, fax  0264 412 914, e-mail office@arpmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9-1400, precum şi la adresa de internet http://arpmcj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de ......... (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).

Data afişării pe site: 19 octombrie 2011

/files/ARPM Cluj-Napoca_Reglementari/ProiectdecizieProtan.jpg