Back

Anunţul privind deciziei etapei de încadrare pentru proiectul: Extindere hală OCTG, titular: SC Silcotub SA, B-dul Mihai Viteazu, nr.93, judeţul Salaj

 

Anunţ public

 

 

„ARPM Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Extindere hală OCTG,”propus a fiamplasat în incinta S.C.Silcotub S.A. Zalău, jud. Sălaj, titular: SC Silcotub SA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul ARPM Cluj-Napoca din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722, fax  0264 412 914, e-mail office@arpmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9-1400, precum şi la adresa de internet http://arpmcj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de ......... (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului)”.

 

 

                                                                                         Data afişării anunţului

                                                                                             22.12.2011

Documente atasate

anunţul privind deciziei etapei de încadrare pentru proiectul: Extindere hală OCTG, titular: SC Silcotub SA, B-dul Mihai Viteazu, nr.93, judeţul Salaj.