Back

Anunţul privind deciziei etapei de încadrare pentru proiectul: Extindere cale de rulare din depozitul de ţevi nr.2, titular: SC Silcotub SA Zalau, B-dul Mihai Viteazu, nr.93, judeţul Salaj

ANUNŢ PUBLIC

„ARPM Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Extindere cale de rulare din depozitul de ţevi nr.2”propus a fiamplasat în incinta S.C.Silcotub S.A. Zalău, jud. Sălaj, titular: SC Silcotub SA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul ARPM Cluj-Napoca din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722, fax  0264 412 914, e-mail office@arpmcj.anpm.ro,în zilele de luni-vineri, între orele 9-1400, precum şi la adresa de internet http://arpmcj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de ......... (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului)”.

Data afişării pe siteŞ 23 septembrie 2011

strong>