Back

Anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Prelungire colector grup 6 Puini- localitatea Puini, comuna Geaca, jud Cluj ”, amplasat in localitatea Puini, comuna Geaca judeţul Cluj . titular : S.N.G.N. ROMGAZ Sucursala Targu Mures

     

Anunţ public

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Prelungire colector grup 6 Puini- localitatea Puini, comuna Geaca, jud Cluj ”, amplasat in localitatea Puini, comuna Geaca judeţul Cluj . titular : S.N.G.N. ROMGAZ Sucursala Targu Mures

          Proiectul acordului de mediu şi informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la  sediul  Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj, în zilele de luni - joi între orele 8.30-16.30 şi vineri, între orele 8.30 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://arpmcj.anpm.ro

       Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul A.R.P.M. Cluj-Napoca, in termen de 8 zile de la data publicarii prezentului anunt .

 


Documente atasate

romgaz