Back

Anunt_dezbatere publica_raport privind impactul asupra mediului_proiect_Statie procesare rezidii petroliere si uleiuri uzate,Balc_titular perom prod

ANUNŢ PUBLIC

ARPM Cluj Napocaanunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul “Staţie de colectare pentru procesarea produselor şi reziduurilor petroliere şi a uleiurilor uzate”, amplasat în Almaşul Mare nr. 134/A, com. Balc, titular S.C. PEROM PROD S.R.L., Almaşul Mare.

Tipul deciziei posibile luate de ARPM Cluj Napoca poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul APM Bihor, B-dul Dacia, nr. 25A,  în zilele de luni-vineri, între orele 9-14.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresa de internet: http://arpmcj.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la primăria comunei Balc, str. Petofi Sandor nr.426, judeţul Bihor, în data de 28.09.2011, începând cu orele 1600

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat la sediul ARPM Cluj Napoca,  Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609,  până la data de 28.09.2011.

RaportprivindimpactulasupramediuluisiEvaluareaimpactuluiasupramediuluiincontexttransfrontierapt.proiect.pdf

Data afişării pe site: 8 septembrie 2011