Back

Anunt_decizie incadrare SEA_derogare amenajamentOS Belis_UB I Rasca

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napocaanunţă publicul interesat căDerogarea de la prevederile Amenjamentului Ocolului Silvic Beliş pentru  U.B. I Râşca, titular primăria comunei Râşca, nu necesită evaluare de mediu,deoarece lucrările  de extragere a arborilor infestaţi cu ipidae sunt necesare pentru managementul ariei protejate,având în vedere şi avizul favorabil alAdministraţiei Parcului Natural Apuseni, cu avizul Consililului Stiinţific. Derogarea de la amenajamenturmează a fi supusă procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris laAgenţia Regionalăpentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-412914, e-mail: office@arpmcj.anpm.roîn zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

Data afişării pe site: 4 noiembrie 2011