Back

Anunţ publicul - PUZ introducere teren în intravilan pentru zonă de unităţi industriale depozitare şi prestări servicii, loc. Lita, com. Săvădisla, jud. Cluj, titular: SC Ebe Codex SRL Cluj-Napoca

 

  Anunţ public

 

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat că: PUZ introducere teren în intravilan pentru zonă de unităţi industriale depozitare şi prestări servicii, loc. Lita, com. Săvădisla, jud. Cluj, titular: SC Ebe Codex SRL Cluj-Napoca nu necesită evaluare de mediu, deoarece amplasamentul studiat nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională, comunitară sau internaţională şi nu se identifică impact semnificativ advers asupra mediului ca urmare a implementării acestuia. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-412914, e-mail: office@arpmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

 

 27.03.2012