Back

Anunţ publicul - Construire locuinţe unifamiliale, amplasat în comuna Apahida, zona DN 16, str. Iuliu Maniu, fn, jud. Cluj, titulari SC FINEURO SRL şi SC 360 QUOVADIS SRL

 

Anunţ public

 

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat că PUZ Construire locuinţe unifamiliale, amplasat în comuna Apahida, zona DN 16, str. Iuliu Maniu, fn,jud. Cluj, titulari SC FINEURO SRL şi SC 360 QUOVADIS SRL, nu necesită evaluare de mediu,având în vedere că nu propune modificări cu impact semnificativ advers asupra mediului, planul propune cresterea suprafeţei intravilanului, amplasamentul studiat nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris laAgenţia Regionalăpentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-412914, e-mail: office@arpmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.