Back

Anunt public_decizia etapei de incadrare fara EIM_Construire hala agroalimentara-beneficiar Primaria Campia Turzii

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul Construire hala agroalimentara” propus a fi amplasata in localitatea Campia Turzii, str. Piata Unirii,  jud. Cluj,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care îl fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, judeţul Cluj, în zilele de luni - joi între orele 8.30-16.30, vineri între orele 8.30-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://arpmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare timp de 8 zile de la data apariţiei pe site.

Data afişării pe site: 22 septembrie 2011

proiectuldec.etapaincadrare-PrimariaCampiaTurzii.doc