Back

Anunt public_decizia etapei de incadrare fara EIM E-ON Gaz-Soporu de Campie

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul Inlocuire conducta si bransamente gaze naturale presiune redusa” titular SC E-ON Gaz Distributie SA-Targu Mures

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care îl fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, judeţul Cluj, în zilele de luni 12.30-17.00; marti, joi 12.30-16.30, miercuri, vineri 8.30-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://arpmcj.anpm.ro.

       Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare timp de 8 zile de la data apariţiei pe site.

data afişării pe site: 14 octombrie 2011

strong>